Monthly Archives: July 2015

Vad gör egentligen ett medium?

Den största delen av tiden i mitt arbete som medium sitter jag och har medial vägledning. Oftast över telefonen. Hmm… Kanske är du som jag uppväxt med tanken att efter det här jordelivet förmultnar vi och försvinner ner i myllan. Om du fortfarande är övertygad om att det är så, så slösar du nog din tid om du läser det här inlägget;). Det är nämligen så att min övertygelse nu är att det faktiskt finns ett liv efter döden och att det är därför som jag och många andra kan kalla sig för medium. Något ord måste trots allt finnas, även om jag egentligen inte alls gillar etiketter.

Vår energi som är en slags vibrationer, fortsätter alltså efter det att vår kropp har upphört att existera. Så mycket vet jag med säkerhet. Det andra med dimensioner hit och dit och var exakt ”den andra sidan” eller himmelen eller vad man nu vill kalla den, befinner sig, vet jag inte alls. En meter över marken skriver Sylwia Brown i boken ”Livet på andra sidan”. Det kanske är så. Livet tar aldrig slut eftersom energi aldrig kan upphöra att existera.

Så här har jag uppfattat att det var innan vi gick in i våra fysiska kroppar, alltså innan det var dags att födas: Vi skrev någon slags kontrakt där det beslutades vilka erfarenheter vi skulle skaffa oss på jorden. Jag vet att jag själv är här för att slå mig fri. Det har jag alltid vetat (det är därför mitt företag heter Själslig frihet). Min äldste son är här för läkning. Han är en orolig själ och har haft tuffa liv bakom sig där han har stridit mycket och ha fått stå upp för sig själv. För att vi ska klara av att följa det här kontraktet har vi fått guider med oss. Vi har också fått en skyddsängel som är med oss ifall vi håller på att köra av vägen med bilen exempelvis innan vi har uppnått syftet med livet.

De här guiderna finns på olika ”plan” eller dimensioner och har olika mycket kunskap. Våra nära och kära finns på ett plan nära oss. De vill gärna hjälpa och stötta men har inte all kunskap eller tillgång till vårt kontrakt. (Det är här någonstans Bibelns folk har känt in när de skrev i Bibelns texter på ett par ställen att man bör passa sig för synska människor eftersom de kan ställa till elände…;) ) Guiderna som är högre upp i dimensionerna har tillgång till all kunskap och de vet att vi ska få erfarenheter av saker. Därför är de ”bara” där och stöttar och bekräftar oss. De har tillgång till våra kontrakt eller livsböcker. De ser tidigare liv och framtida liv och vad som leder till det andra. Därför är de också kloka och kärleksfulla och ser ingen egen vinning med att hjälpa oss. De vet egentligen att vi klarar oss bra precis som vi är. De är änglar och mästare. (Jag vet att ordet mästare väcker reaktioner men det är mest en förklaring på att de har tillgång till all kunskap).

Så; vad gör då ett medium för nytta? Jo människor känner oftast vad som är rätt att göra. Man måste ibland bryta relationer, flytta, byta jobb, byta umgänge mm. Det är inte säkert att man känner exakt varför. Vågade man bara lita på att den där känslan är sann, att ens högre jag faktiskt vet att vägen som man är på inte leder till att man följer det där kontraktet, skulle vi klara oss alldeles utmärkt bra utan både kurser och medial vägledning. Men som ni vet är vi födda in i samhällets normer och system som vi kanske känner att vi inte passar in i. Familjen, släkten, vänner och arbetskamrater lägger sig kanske i och så börjar man tvivla på den där inre rösten. ”Hallå?! Du kan ju inte byta jobb! Du har en jättehög lön och du kan ju inte kasta bort din utbildning på något helt annat?!” Eller ”Vadå separera? Ni är ju ett jättefint par och vad ska barnen säga? De kan bli mobbade i skolan eller vad som helst?” Det är då mediumet kan påminna om varför man gör förändringen och ge mod så att man kan fortsätta.

Vad man alltså gör som medium är att man tonar in sig på de guider som har tillgång till kontraktet som man har skrivit. De påminner om vad som står och de talar om att den där känslan av exempelvis otillräcklighet faktiskt är sann. De ser också vad den beror på. Kanske att partnern hackar eller blundar för hur man mår. Eller att jobbet som du har sliter dig i bitar och att du tjurar på dina barn när du kommer hem för att energin är slut. De ser också vilka möjligheter som du har om du skulle välja ett annat sätt att leva. För det finns alltid andra möjligheter! Flera stycken andra möjligheter…

Mediumet blir en länk mellan dimensionerna och kommunikationen går till så att man får tankar på en viss grej eller ser bilder på skeenden. Diffusa bilder. Jag hör det ofta som ett språk till bilderna. Kommunikationen kan uppstå tack vare de vibrationer som finns hela tiden mellan dimensionerna. Ju högre upp i dimensionerna man är när man ”kanaliserar” som det heter, desto mer skärpa krävs. Lyckas man inte hålla skärpan finns risken att man tonar in sig på själar med mindre kunskap och sanningshalten blir lägre och allt blir kanske inte lika kärleksfullt. Ens farmor är ens farmor även om hon är död. Inte alltid så mycket klokare;). En av de största utmaningarna när man får de här bilderna eller tankarna är att inte tolka dem utan bara leverera dem som de är. Den som får dem förstår.

Så alltså; sammanfattningsvis. Ett medium bekräftar sådant som du redan vet genom att vara en länk mellan dimensionerna. I den bästa av världar skulle inte medium behövas. Du är fullt tillräcklig som du är och du kan genom händelser och genom mötet med andra människor känna själv om du är på rätt väg.

Ha en fin dag! Kram Cecilia